Siri Tuseth

Siri Tuseth startet Satya Yoga i sin tid. Hun har jobbet som fulltids yogalærer i 17 år, og har opparbeidet seg en solid erfaring med å undervise, utdanne seg og være så heldigå lære fra sine elever og samarbridspartnere.

Siri underviser både i Sandnes og Stavanger, ute i bedrift og holder kurs. Hun arrangerer i tillegg yogareiser og holder foredrag.

På Satya Yogaskole er hun hovedlærer og faglig ansvarlig.

Irina Borisova

Irina har jobbet som yogalærer i mange år, og er rett og slett uhorvelig dyktig til å se elevene sine og variere timene og nivået. Hun underviser i Sandnes og ute i bedrift.

Hun trives godt å jobbe med folk, og hennes engasjement smitter både på og utenfor matta.

Ingvild Nyjordet Frøysang

Ingvild har vært en del av Satya Yoga siden oppstarten. Hun er utdannet yogalærer og jobber som rehabiliteringspedagod.  Hun er en stor ressurs å ha med på laget både som lærer og som medmennekse. God om dagen er lang og tålmodig i møte med andre.

Ingivld finner du på timeplanen i Sandnes.

Rakel Rugås

Rakel innehar mye kunnskap om yogaens mange aspekter og ayurveda. Hun underviser flytklasser og mindful yoga hos oss på Satya Yoga og har en trofast  og takknemlig elevskare som setter pris på undervisningen hennes. Rakel underviser i Sandnes, og hun representerer variasjon og mangfold hos oss på gulvet i sin undervisning.

May Kristin Bringedal

May Kristin smiler! Det gjør hun ofte når hun møter andre mennesker. Og hun er åpen og nysgjerrig på hvordan du har det. Hun underviser klasser i Sandnes og er alltid klar for å lære mer  og utvikle seg både som elev og lærer. Glad i naturen rundt seg og du finner henne ofte på tur.

Hanne Thorsen Mærli

Hanne er en del av Saya Yogaskole sine elever for øyeblikket ,og har allerede undervist på gulvet. Hun er utdannet fysioterapeut, og har jobbet mye med kropper,  skader og forebygging. Vi er veldig glad for å ha henne med på laget.

Siri Otterdal

Siri er en del av Satya Yogaskole sine elever, og har allerede undervist en stund. Hun er utdannet sosionom.

Hun tar detaljer, teknikk og ser sammenhenger hurtig. Tar utfordringer på strak arm. Veldig fint å ha henne på gulvet hos oss i Sandnes.

Våre supervikarer: Veronica, Bente og Nina.

Av og til møter du en av disse tre på matta. Enten på helgetimer eller som hjelp til noen av oss andre.

Det å ikke bare ha vikarer, men faktisk supervikarer har noe med kompetansen de ibesitter, erfaring og dedikasjon. De har vært på gulvet i mange, mange år og HURRA for det.