Satya Yogaskole ble startet av yogalærer Siri Tuseth i 2012.

Det tilbys ulike forløp, både for deg som vil vite mer om yogaens mange aspekter, samt
utdanninger til selv å kunne undervise.

Det tilbys også videreutdanninger for deg som allerede er utdannet yogalærer.
Dato for de ulike kurs som starter sommer/ høst 2021 kommer snarlig.

Grunnkurs og

Yogalærerutdanning: https://www.deltager.no/event/satya_yogaskole_teacher_training_og_fordypningskurs_17092021

Videreutdanning:
Restorative Yoga
Yogafilosofi

Visjonen bak Satya Yogaskole sine utdanninger,  og veien videre:

Dette er kurs som er ment for å gi deg et bedre fundament til å gi elever en mer variert og grundig praksis på matten, samt bygge opp om et faglig og sosialt miljø på tvers av ulike yogaretninger, yogastudio og metoder.
I de seneste år Satya Yogaskole blitt mer og mer opptatt av å styrke opp kompetansen og selvledelsen hos den enkelte fremtidige lærere, heller enn  å følge et strengt hierarkisk system .  Som til tider  lukker ,ekskluderer og  hindrer viktig kontakt oss lærere i mellom. Satya Yogaskole er glad i yoga som yoga, før eventuelle skiller, metoder og konkurrerende virksomheter ble etablert.
Det er mye lærdom å se seg selv, oppleve andre og ta nødvendige grep for å styrke kompetansen som de bærere av yogatradisjonen som vi alle er på hvert vårt vis.
Dypest og mest essensielt i det å være en god yogalærer er å øve på å være et godt og inkluderende medmenneske.
 Som vil mennesker rundt seg genuint godt med å møte opp i egen praksis og videreutvikle seg med basisforståelse.
I dette trenger vi både å møte andre med en god dose filosofi, en god dose anatomi og fysiologi.
Men viktigst av alt er evnen til å reflektere over seg selv og sine handlingsmønstre for å kunne gjenkjenne andres behov for yoga i hverdagen.
Det å tørre å møte opp i alle deler av seg selv, både på og utenfor matten.
Satya Yogaskole ønsker å være et sted hvor dette kan få tid og mulighet til å lære mer om deg selv både som elev og lærer.
Og du er varmt velkommen som yogalærer uansett hvor du har diplomet ditt fra.
«Min opplevelse er at elever er lite  opptatt av  mine sertifiseringer, diplomer og hva kroppen min er i stand til av avanserte yogastillinger  eller ei.
De kommer  på yogamatten for å bli møtt, sett og lyttet til. Både når livet er bra og når det er tøffere å være til.   Om det er et vondt kne, en krevende periode på jobb eller noen gamle historier som bråker i brystkassen.
De vil jobbe med seg selv og forstå kroppen sin bedre.
Yogaelever vil  etterhvert kjenne på fellesskap, og et type stille samvær som er sjelden kost i vår travle, sammenlignbare og strukturelle hverdag.
Elever som blir værende på yogamatten er de som selv tar seg tid til å merke  forskjellen, som kjenner både de fysiske, psykiske  og relasjonene fordelene med å møte opp, praktisere sammen og få sekvenser basert på erfaring, kunnskap og dedikasjon.
Vår jobb som yogalærere er å bytte ut den gjennomgående travle og presterende kommunikasjonen som råder på så mange plan i  samfunnet  og i den enkelte med samvær, takknemlighet, omsorg og kreativitet.
 For å få dette til må først trygghet på plass. Uten trygghet i den enkelte, fra den enkelte lærer, blir det lite læring som sitter i kroppen. Vi bare hermer, tilpasser oss og håper vi er bra nok for andre.
For  det beste og mest krevende vi legger merke til etterhvert er at kroppen husker alt!
Og ved å akseptere det som både elever og lærere, kan vi både undervise bedre og hjelpe den enkelte  til å forstå sin kropp og signalene den gir bedre»
 Yogalærer og fagansvarlig Siri Tuseth.